Javascript Essentials Part 5

Advanced Email Address Validator

<html>
<HEAD>
<script type="text/javascript">
function echeck(str) {
 var at="@"
 var dot="."
 var lat=str.indexOf(at)
 var lstr=str.length
 var ldot=str.indexOf(dot)
 if (str.indexOf(at)==-1){
   alert("Invalid E-mail ID")
   return false
 }
 if (str.indexOf(at)==-1 || str.indexOf(at)==0 || str.indexOf(at)==lstr){
   alert("Invalid E-mail ID")
   return false
 }
 if (str.indexOf(dot)==-1 || str.indexOf(dot)==0 || str.indexOf(dot)==lstr){
   alert("Invalid E-mail ID")
   return false
 }
  if (str.indexOf(at,(lat+1))!=-1){
   alert("Invalid E-mail ID")
   return false
  }
  if (str.substring(lat-1,lat)==dot || str.substring(lat+1,lat+2)==dot){
   alert("Invalid E-mail ID")
   return false
  }
  if (str.indexOf(dot,(lat+2))==-1){
   alert("Invalid E-mail ID")
   return false
  }
  if (str.indexOf(" ")!=-1){
   alert("Invalid E-mail ID")
   return false
  }
  return true     
}
function ValidateForm(){
 var emailID=document.frmSample.txtEmail
 
 if ((emailID.value==null)||(emailID.value=="")){
  alert("Please Enter your Email ID")
  emailID.focus()
  return false
 }
 if (echeck(emailID.value)==false){
  emailID.value=""
  emailID.focus()
  return false
 }
 return true
 }
</script>
</HEAD>
<BODY>
<form name="frmSample" method="post" action="#" onSubmit="return ValidateForm()">
 <p>Enter an E-mail Address : 
  <input type="text" name="txtEmail"> 
  <input type="submit" name="Submit" value="Submit">
 </p>
</form>
</body>
</html>